Rejestr zmian
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 12:55:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zmianie terminu dyżuru 2014-03-04 16:12:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zmianie terminu dyżuru 2014-03-04 16:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/PF/VI/2014 2014-03-04 16:08:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 035/VI/2014 2014-03-04 16:06:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-03-04 16:00:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-03-04 15:57:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - I etap 2014-03-03 14:41:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VI/2014 2014-02-28 18:10:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 031/VI/2014 2014-02-28 18:07:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 033/VI/2014 2014-02-28 18:04:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/PF/VI/2014 2014-02-28 18:00:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 037/VI/2014 2014-02-28 17:55:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2014-02-28 17:41:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-02-28 17:33:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-02-28 17:32:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-02-28 17:30:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-02-28 15:10:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-02-28 15:10:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-02-28 12:02:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap I): 2014-02-27 18:35:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-02-27 18:33:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-27 17:08:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-27 17:08:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-27 17:03:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-27 16:58:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-27 16:57:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-02-27 15:22:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-02-27 14:01:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap I): 2014-02-27 13:26:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna