Rejestr zmian
Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2013 r. 2014-09-19 15:24:55 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2013 r. 2014-09-19 15:24:24 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VI/2014 2014-09-19 15:20:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VI/2014 2014-09-19 15:20:39 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2013 r. 2014-09-19 15:19:17 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VI/2014 2014-09-19 15:12:13 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VI/2014 2014-09-19 15:08:18 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 177/VI/2014 2014-09-19 15:05:47 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-19 14:27:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-19 14:25:38 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-19 14:23:14 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-18 14:24:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa 2014-09-18 14:14:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-09-18 14:10:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-18 13:54:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-17 16:08:10 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-09-17 10:11:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-16 15:36:37 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-16 15:30:39 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-16 15:30:15 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-16 15:25:53 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-09-15 14:54:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki . 2014-09-15 12:46:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/VI/2014 2014-09-15 09:40:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 173/VI/2014 2014-09-15 09:38:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/PF/VI/2014 2014-09-15 09:38:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VI/2014 2014-09-15 09:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 173/VI/2014 2014-09-15 09:33:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 172/PF/VI/2014 2014-09-12 16:06:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-09-12 16:04:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna