Rejestr zmian
Zarządzenie nr 119/VI/2014 2014-06-23 12:32:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 119/VI/2014 2014-06-23 12:32:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 118/VI/2014 2014-06-23 12:30:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 117/VI/2014 2014-06-23 12:27:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 117/VI/2014 2014-06-23 12:27:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 116/PF/VI/2014 2014-06-23 12:23:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 113/VI/2014 2014-06-23 12:21:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2014 2014-06-18 16:44:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2014 2014-06-18 16:42:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na II piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 2014-06-18 15:34:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2014-06-17 15:45:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 18/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 15:37:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 17/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 15:36:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 16/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 15:33:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 16/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 15:33:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 110/VI/2014 2014-06-17 15:26:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 112/VI/2014 2014-06-17 15:10:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 111/VI/2014 2014-06-17 15:03:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 114/VI/2014 2014-06-17 14:58:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 115/VI/2014 2014-06-17 14:55:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 105/PF/VI/2014 2014-06-17 14:53:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 15/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 14:44:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 14/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 14:44:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2014 2014-06-17 14:43:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne na rok 2014 2014-06-17 14:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-06-17 10:41:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2014-06-16 16:37:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2014-06-16 16:37:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 2014-06-14 12:55:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 2014-06-14 12:54:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna