Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła gm. Konstancin-Jeziorna. 2014-03-19 16:00:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Liczba radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. 2014-03-19 15:49:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy 2014-03-19 15:46:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy 2014-03-19 15:39:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2014-03-19 11:40:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-19 11:31:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2014-03-19 11:24:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-03-19 11:15:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-03-19 11:14:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-03-19 11:14:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-19 11:13:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-03-19 11:12:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-18 14:18:21 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-18 13:20:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-18 13:20:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Główny księgowy w Zespole Szkół nr 2 2014-03-17 15:01:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:18:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:17:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:15:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:14:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:14:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:13:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-14 18:13:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 043/PF/VI/2014 2014-03-13 16:08:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 048/VI/2014 2014-03-13 16:05:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 047/VI/2014 2014-03-13 16:05:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 048/VI/2014 2014-03-13 16:04:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 047/VI/2014 2014-03-13 16:01:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 i 2015 2014-03-13 15:57:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 2014-03-13 15:54:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna