Rejestr zmian
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2014-08-29 13:19:02 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:11:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:08:40 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:07:57 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:07:01 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:06:26 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:05:43 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 12:51:12 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-29 11:53:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie 2014-08-28 16:28:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VI/2014 2014-08-28 16:14:47 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 160/VI/2014 2014-08-28 16:11:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VI/2014 2014-08-28 16:08:24 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 159/VI/2014 2014-08-28 16:07:59 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VI/2014 2014-08-28 16:04:23 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-28 09:14:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:50:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:50:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:49:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:48:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:46:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2014-08-27 16:45:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2014-08-27 16:43:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2014-08-27 16:42:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-08-27 16:40:42 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-08-27 16:38:05 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-08-27 16:28:19 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-27 15:39:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2014-08-27 15:31:33 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-08-27 11:54:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna