Rejestr zmian
Zarządzenie nr 167/PF/VI/2014 2014-09-03 09:52:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/VI/2014 2014-09-03 09:48:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2014 2014-09-03 09:43:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 165/VI/2014 2014-09-03 09:40:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2014 2014-09-03 09:40:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-02 16:58:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: Kasjer 2014-09-02 16:57:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-02 16:56:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-02 16:55:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 163/PF/VI/2014 2014-09-02 16:25:46 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/VI/2014 2014-09-02 16:25:14 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/VI/2014 2014-09-02 16:24:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 165/VI/2014 2014-09-02 16:24:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/VI/2014 2014-09-02 16:20:21 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 163/PF/VI/2014 2014-09-02 16:17:44 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-02 12:40:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-09-02 12:37:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-01 17:28:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 2014-09-01 17:20:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 2014-09-01 17:20:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 161/VI/2014 2014-08-29 17:52:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2014 r. 2014-08-29 17:49:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2014 r. 2014-08-29 17:48:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2014 r. 2014-08-29 17:46:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2014-08-29 13:32:46 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2014-08-29 13:31:41 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2014-08-29 13:31:30 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2014-08-29 13:29:17 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 2014-08-29 13:27:45 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 2014-08-29 13:26:47 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna