Rejestr zmian
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-10-10 15:46:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-10-10 15:45:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Protokół z przebiegu konsultacji 2014-10-10 15:44:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Zgoda i Krzywa w Konstancinie-Jeziornie (zadanie nr 1) oraz budowa sieci wodociągowej w Cieciszewie (zadanie nr 2)” 2014-10-10 14:13:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-10-10 13:54:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-10-09 15:44:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-10-09 15:43:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-10-09 15:24:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-10-09 14:58:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 187/VI/2014 2014-10-09 14:49:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 188/VI/2014 2014-10-09 14:49:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 187/VI/2014 2014-10-09 14:45:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/PF/VI/2014 2014-10-09 14:43:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:08:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:07:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:06:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:06:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:05:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:04:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:57:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:56:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:54:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:53:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 2014-10-09 13:51:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2014-10-09 13:49:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:47:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:46:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:45:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2014-10-09 13:42:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna