Rejestr zmian
Zarządzenie nr 071/VI/2014 2014-04-28 09:34:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2014-04-25 16:22:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-04-25 15:56:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:49:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:48:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:48:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:48:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:48:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:47:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:46:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:44:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-25 15:43:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-04-25 15:28:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-04-25 15:20:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-04-25 15:01:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-04-25 15:01:32 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-04-25 10:21:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-04-25 10:21:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-04-25 10:20:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2014 r. 2014-04-25 09:45:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2014 r. 2014-04-25 09:45:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2014 r. 2014-04-25 09:43:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-04-24 14:52:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-04-24 13:21:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-04-24 13:20:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-04-24 12:44:39 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-04-24 12:42:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-04-24 12:42:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014 2014-04-24 12:18:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014 2014-04-23 14:35:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna