Rejestr zmian
Zarządzenie nr 196/PF/VI/2014 2014-10-28 15:44:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 197/VI/2014 2014-10-28 15:40:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 198/VI/2014 2014-10-28 15:38:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 199/VI/2014 2014-10-28 15:35:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-10-28 12:49:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-10-28 12:48:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-27 17:00:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-10-27 15:27:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-10-27 12:58:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 10:57:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-27 09:38:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-24 16:18:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-24 16:15:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2014 2014-10-23 16:44:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 194/PF/VI/2014 2014-10-23 16:38:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 193/VI/2014 2014-10-23 16:36:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VI/2014 2014-10-23 16:33:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 16:29:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodki zdrowia 2014-10-23 16:02:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 188/VI/2014 2014-10-23 14:58:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2014 roku 2014-10-23 14:57:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:56:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-21 16:36:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-21 16:25:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Komendant Straży Miejskiej 2014-10-21 15:55:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komendant Straży Miejskiej 2014-10-21 15:52:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2014-10-21 12:10:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2014-10-20 13:36:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-20 12:05:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-20 12:04:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna