Rejestr zmian
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-08-08 15:34:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-08-08 15:26:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-08-08 15:13:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji 2018-08-08 14:39:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-08 14:36:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-08 14:36:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-08 14:35:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2018-08-08 14:35:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2018-08-08 14:34:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-08-08 13:55:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie 2018-08-08 13:47:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:29:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:28:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:28:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:27:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:27:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Klauzula informacyjna - Wydział Planowania Przestrzennego 2018-08-07 16:25:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:16:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:13:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:11:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2018-08-07 16:11:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2018-08-07 16:08:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-07 16:07:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-07 15:31:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-07 15:27:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-08-07 15:17:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 110/VII/2018 2018-08-07 14:07:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:32:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:20:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna