Rejestr zmian
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:46:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:45:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2014-10-09 13:42:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2014-10-09 13:42:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2014-10-09 13:39:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2014-10-09 13:38:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa 2014-10-09 12:51:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa 2014-10-09 12:51:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 12:29:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 12:28:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup drukarki etykietowej 2014-10-09 12:03:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup drukarki etykietowej 2014-10-09 12:02:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 11:48:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 11:47:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2014-10-09 11:31:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr 2014-10-09 11:30:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP 2014-10-09 11:29:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP 2014-10-09 11:29:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej 2014-10-09 11:25:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Audytor Wewnętrzny 2014-10-09 11:24:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zamówień Publicznych 2014-10-09 11:20:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Rady Miejskiej 2014-10-09 11:19:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej 2014-10-09 11:17:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2014-10-09 11:14:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zarządzania Kryzysowego 2014-10-09 11:13:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Prawne 2014-10-09 11:10:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Zamówień Publicznych 2014-10-09 11:07:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2014-10-09 11:04:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2014-10-09 10:58:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2014-10-09 10:57:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna