Rejestr zmian
Zarządzenie nr 160/VI/2014 2014-08-28 16:11:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VI/2014 2014-08-28 16:08:24 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 159/VI/2014 2014-08-28 16:07:59 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 157/VI/2014 2014-08-28 16:04:23 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-28 09:14:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:50:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:50:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:49:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:48:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-08-27 16:46:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2014-08-27 16:45:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2014-08-27 16:43:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2014-08-27 16:42:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-08-27 16:40:42 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-08-27 16:38:05 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
40) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-08-27 16:28:19 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-27 15:39:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2014-08-27 15:31:33 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-08-27 11:54:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-08-27 10:30:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-08-26 15:41:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-26 10:37:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-26 10:35:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (10.09.2014) 2014-08-26 10:28:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VI/2014 2014-08-26 08:22:38 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2014-08-25 16:27:33 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-22 15:55:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-22 14:48:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-22 14:47:27 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-21 12:59:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna