Rejestr zmian
Zarządzenie nr 008/VII/2014 2014-12-23 16:23:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 009/PF/VII/2014 2014-12-23 16:22:09 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Starosty Piaseczyńskiego dotycząca modernizacji ewidencji gruntów w obrębach: Okrzeszyn, Cieciszew, Habdzin, Kawęczyn, Kierszek, Opacz, Turowice. 2014-12-23 16:14:26 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Starosty Piaseczyńskiego dotycząca modernizacji ewidencji gruntów w obrębach: Okrzeszyn, Cieciszew, Habdzin, Kawęczyn, Kierszek, Opacz, Turowice. 2014-12-23 16:13:10 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2014-12-22 18:23:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2014-12-22 18:12:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2014-12-22 18:12:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2014-12-22 16:56:18 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2014-12-22 16:55:26 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2014-12-22 13:36:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2014-12-22 13:35:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-12-18 16:05:59 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-12-18 16:04:23 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamery stacjonarnej do monitoringu miejskiego w Cieciszewie 2014-12-18 15:10:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamery stacjonarnej do monitoringu miejskiego w Cieciszewie 2014-12-18 15:09:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa drukarki kart plastikowych 2014-12-18 14:39:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2015 2014-12-18 12:46:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2014-12-18 12:44:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 2014-12-18 12:21:39 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 007/PF/VII/2014 2014-12-18 12:12:32 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2014 2014-12-18 12:10:51 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2014 2014-12-18 12:10:32 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 005/VII/2014 2014-12-18 12:09:02 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 004/PF/VII/2014 2014-12-18 12:05:45 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 003/VII/2014 2014-12-18 12:03:27 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie 2014-12-18 08:58:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie 2014-12-18 08:58:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sobieskiego 10A 2014-12-18 08:47:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14A 2014-12-18 08:41:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14A 2014-12-18 08:40:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna