Rejestr zmian
Przebudowa i modernizacja oświetlania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - etap III (II) 2014-09-12 08:49:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - etap III (II) 2014-09-12 08:49:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie. 2014-09-11 16:19:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie. 2014-09-11 16:19:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:15:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:14:21 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:14:09 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:13:35 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:09:28 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:01:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:00:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 15:41:14 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-11 15:26:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-09-11 15:06:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2014-09-11 13:54:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2014-09-11 13:54:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 2014-09-11 13:50:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-09-10 15:47:25 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-09-10 14:02:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-09-10 14:01:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym 2014-09-10 12:41:43 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym 2014-09-10 12:41:37 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 2014-09-08 09:27:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 2014-09-08 09:26:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-09-05 17:07:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komendant Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-05 17:04:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Straży Miejskiej 2014-09-05 17:00:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-09-05 14:32:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-09-05 14:29:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-05 10:48:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna