Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2015-01-19 15:39:50 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2015-01-16 18:23:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-01-16 13:42:04 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2015-01-16 11:18:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-01-16 08:19:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2015 2015-01-14 16:51:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2015 2015-01-14 16:50:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 1/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-01-14 16:43:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-01-14 15:51:08 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-01-14 15:49:19 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-01-14 15:45:29 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-01-14 15:45:00 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-01-14 15:35:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-01-14 15:33:22 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-01-14 15:32:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-01-14 12:47:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-01-14 12:47:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2015-01-14 12:46:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2015-01-14 12:45:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2015-01-14 12:34:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych 2015-01-14 12:33:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2015-01-14 11:40:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 01 2015-01-14 11:35:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 48 2015-01-14 11:29:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2015-01-14 11:23:05 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Księga rejestrowa instytucji kultury 2015-01-13 16:20:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Księga rejestrowa instytucji kultury 2015-01-13 16:20:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Księga rejestrowa instytucji kultury 2015-01-13 16:20:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Księga rejestrowa instytucji kultury 2015-01-13 16:20:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2015-01-13 15:59:46 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna