Rejestr zmian
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 2014-10-01 15:27:20 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 2014-10-01 15:25:39 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby konkursu Młody Mistrz Nauki 2014 2014-10-01 13:39:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-01 13:27:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2014 2014-10-01 13:25:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki . 2014-10-01 13:18:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki . 2014-10-01 13:16:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym 2014-09-30 16:08:12 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
42) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1 2014-09-30 08:56:03 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-09-29 15:20:41 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-09-29 15:19:49 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-09-29 15:15:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Straży Miejskiej 2014-09-29 15:01:24 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby konkursu Młody Mistrz Nauki 2014 2014-09-29 14:47:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-26 16:33:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-26 16:32:06 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-26 16:31:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-09-26 14:41:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-09-26 11:07:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-26 09:03:53 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2014-09-25 17:51:17 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału 2014-09-25 17:50:38 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2014-09-25 17:49:58 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2014-09-25 17:49:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 2014-09-25 17:47:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodzie na podział 2014-09-25 17:46:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
41) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 1 2014-09-25 17:18:25 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
41) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 1 2014-09-25 17:16:53 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
41) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 1 2014-09-25 17:08:26 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o dzierżawę nieruchomości 2014-09-25 16:48:27 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna