Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-16 14:56:19 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-16 14:55:57 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-16 14:47:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-02-16 14:40:56 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-02-16 14:36:09 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-13 18:23:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 023/VII/2015 2015-02-13 18:10:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 022/VII/2015 2015-02-13 18:09:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 021/PF/VII/2015 2015-02-13 18:07:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 020/VII/2015 2015-02-13 18:05:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 019/VII/2015 2015-02-13 16:36:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2015-02-13 15:02:41 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2015-02-13 13:57:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-13 13:40:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakup kamery cyfrowej Full HD wraz z osprzętem 2015-02-13 13:04:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów prezydenta RP 2015-02-13 12:39:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2015-02-13 09:29:13 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:51:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:51:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:47:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:45:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:44:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2015-02-12 13:08:22 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2015-02-12 13:07:51 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-02-12 12:58:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-02-12 12:57:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-02-12 12:55:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-11 16:23:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-11 16:22:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego 2015-02-11 16:15:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna