Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-20 17:16:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-20 17:15:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-20 15:11:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-20 14:51:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-20 14:07:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-08-20 12:06:24 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-08-20 12:00:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2018-08-17 18:40:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-17 16:56:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-17 16:55:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w Wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych 2018-08-17 16:52:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-17 14:22:16 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
XII posiedzenie Rady Seniorów (17.08.2018) 2018-08-16 09:47:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat ws. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych 2018-08-16 09:32:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne punkty przedszkolne 2018-08-16 09:08:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne punkty przedszkolne 2018-08-16 09:08:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego ws. ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. 2018-08-16 08:58:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozporządzenie ws. zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-16 08:52:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania 2018-08-16 08:46:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:43:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:43:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:37:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:29:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:28:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:27:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:27:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:27:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:26:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-16 08:18:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-10 16:34:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna