Rejestr zmian
Sesja nr 05 2015-03-03 15:07:10 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 05 2015-03-03 14:57:20 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2015-03-03 09:45:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2015-03-02 16:21:05 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2015-03-02 15:41:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego 2015-03-02 13:33:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego 2015-03-02 13:31:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 2015-03-02 13:28:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego 2015-03-02 10:39:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego 2015-03-02 10:35:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 476/2015 2015-02-27 17:26:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 473/2015 2015-02-27 17:24:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 479/2015 2015-02-27 17:21:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2015-02-27 17:15:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2015-02-27 17:15:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2015-02-27 17:13:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2015-02-27 17:11:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2015-02-27 17:08:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2015-02-27 17:05:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2015-02-27 17:02:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2015-02-27 17:01:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2015-02-27 16:57:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-27 15:34:46 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-27 15:30:42 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-27 15:30:23 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2015-02-27 15:23:49 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2015-02-27 12:26:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2015-02-27 12:23:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2015-02-27 11:13:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2015-02-27 11:09:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna