Rejestr zmian
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-16 15:30:15 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-09-16 15:25:53 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-09-15 14:54:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki . 2014-09-15 12:46:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 176/VI/2014 2014-09-15 09:40:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 173/VI/2014 2014-09-15 09:38:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/PF/VI/2014 2014-09-15 09:38:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VI/2014 2014-09-15 09:35:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 173/VI/2014 2014-09-15 09:33:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 172/PF/VI/2014 2014-09-12 16:06:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-09-12 16:04:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-09-12 16:03:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 171/VI/2014 2014-09-12 16:03:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 2014-09-12 15:56:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa 2014-09-12 12:16:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - etap III (II) 2014-09-12 08:49:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - etap III (II) 2014-09-12 08:49:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie. 2014-09-11 16:19:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie. 2014-09-11 16:19:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:15:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:14:21 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:14:09 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:13:35 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:09:28 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:01:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 16:00:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-09-11 15:41:14 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-09-11 15:26:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, w Konstancinie-Jeziornie, i budowa kolektora deszczowego kd 400/800 mm w ulicy Zubrzyckiego w Chylicach 2014-09-11 15:06:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2014-09-11 13:54:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna