Rejestr zmian
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:08:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:07:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:06:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:06:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:05:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 14:04:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:57:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:56:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:54:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-09 13:53:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną 2014-10-09 13:51:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 2014-10-09 13:49:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:47:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:46:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2014-10-09 13:45:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2014-10-09 13:42:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2014-10-09 13:42:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2014-10-09 13:39:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2014-10-09 13:38:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa 2014-10-09 12:51:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa 2014-10-09 12:51:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 12:29:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 12:28:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup drukarki etykietowej 2014-10-09 12:03:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup drukarki etykietowej 2014-10-09 12:02:32 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 11:48:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Grafik dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-09 11:47:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Straż Miejska 2014-10-09 11:31:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr 2014-10-09 11:30:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna