Rejestr zmian
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-10-20 13:14:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-20 13:11:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2014-10-20 13:10:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2014-10-20 13:10:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2014-10-20 12:57:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2014-10-20 12:38:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-20 12:37:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-20 12:37:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-20 12:37:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-10-20 12:36:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-10-20 12:36:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2014-10-20 12:33:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-20 12:27:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 2014-10-20 12:22:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-20 12:05:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-10-20 12:04:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2014-10-20 12:00:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2014-10-20 11:02:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2014-10-20 11:00:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpisanie do rejestru wyborców 2014-10-17 16:31:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 191/VI/2014 2014-10-17 16:11:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 192/VI/2014 2014-10-17 16:09:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 190/PF/VI/2014 2014-10-17 16:05:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-10-17 15:58:43 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-10-17 15:58:28 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 189/VI/2014 2014-10-17 15:45:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Zgoda i Krzywa w Konstancinie-Jeziornie (zadanie nr 1) oraz budowa sieci wodociągowej w Cieciszewie (zadanie nr 2)” 2014-10-17 14:05:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Zgoda i Krzywa w Konstancinie-Jeziornie (zadanie nr 1) oraz budowa sieci wodociągowej w Cieciszewie (zadanie nr 2)” 2014-10-17 13:15:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Zgoda i Krzywa w Konstancinie-Jeziornie (zadanie nr 1) oraz budowa sieci wodociągowej w Cieciszewie (zadanie nr 2)” 2014-10-17 13:13:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-16 17:02:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna