Rejestr zmian
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-11-04 15:50:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej 2014-11-03 17:19:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-11-03 17:17:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-11-03 14:49:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-30 17:25:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2014-10-30 17:09:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2014-10-30 17:09:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor SPZ ZOZ 2014-10-30 17:00:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (4.11.2014) 2014-10-30 16:27:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (22.10.2014) 2014-10-30 16:26:47 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (22.10.2014) 2014-10-30 16:16:09 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (22.10.2014) 2014-10-30 16:14:27 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-30 10:10:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-28 16:07:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-28 16:06:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-28 16:06:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-28 16:04:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-10-28 16:01:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 195/VI/2014 2014-10-28 15:47:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 196/PF/VI/2014 2014-10-28 15:44:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 197/VI/2014 2014-10-28 15:40:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 198/VI/2014 2014-10-28 15:38:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 199/VI/2014 2014-10-28 15:35:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-10-28 12:49:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn wzdłuż ulic Wiślanej i Łyczyńskiej do skrzyżowania z drogą 724 2014-10-28 12:48:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-27 17:00:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-10-27 15:27:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-10-27 12:58:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 10:57:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-10-27 09:38:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna