Rejestr zmian
Zarządzenie nr 097/PF/VII/2015 2015-06-30 23:59:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/VII/2015 2015-06-30 23:55:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 096/VII/2015 2015-06-30 23:45:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2) 2015-06-30 15:00:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2015-06-30 14:07:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2015-06-30 14:05:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku (etap I): Zadanie nr 1- droga gminna ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie Zadanie nr 2 - 2015-06-30 13:29:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku (etap I): Zadanie nr 1- droga gminna ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie Zadanie nr 2 - 2015-06-30 09:30:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2015-06-29 14:19:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2015-06-29 14:18:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
X sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (1.07.2015) 2015-06-29 10:12:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy za 2014 r. 2015-06-27 18:26:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy za 2014 r. 2015-06-27 18:24:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy za 2014 r. 2015-06-27 18:08:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans gminy za 2014 r. 2015-06-27 17:58:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z m. Obory do komory zamknięć przy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie 2015-06-25 15:44:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 2015-06-25 08:50:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-06-24 15:45:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej gminy Konstancin-Jeziorna 2015-06-23 15:45:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej gminy Konstancin-Jeziorna 2015-06-23 15:44:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2015-06-23 15:13:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 9/2015 2015-06-23 15:04:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nr 10/2015 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2015-06-23 15:02:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2015-06-23 14:52:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2015-06-23 14:39:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego 2015-06-23 08:59:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie o unieważnieniu postępowania 2015-06-23 08:53:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2015-06-19 12:23:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z m. Obory do komory zamknięć przy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie 2015-06-18 15:44:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2015-06-18 13:52:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna