Rejestr zmian
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w wydziale ds. administracji i kadr 2018-04-19 14:49:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2018-04-19 14:46:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2018-04-19 14:46:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:09:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:04:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:01:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:01:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:00:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:44:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:44:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:41:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:40:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:22:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-04-19 10:19:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 10:15:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 10:14:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 10:09:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-18 13:28:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-18 13:28:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-18 13:27:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 057/VII/2018 2018-04-18 11:55:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VII/2018 2018-04-18 11:54:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VII/2018 2018-04-18 11:54:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VII/2018 2018-04-18 11:53:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2018-04-18 11:50:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2018-04-18 11:50:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2018-04-18 11:50:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-18 11:45:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-18 11:41:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna