Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-12-18 16:05:59 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-12-18 16:04:23 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamery stacjonarnej do monitoringu miejskiego w Cieciszewie 2014-12-18 15:10:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamery stacjonarnej do monitoringu miejskiego w Cieciszewie 2014-12-18 15:09:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa drukarki kart plastikowych 2014-12-18 14:39:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2015 2014-12-18 12:46:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2014-12-18 12:44:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 2014-12-18 12:21:39 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 007/PF/VII/2014 2014-12-18 12:12:32 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2014 2014-12-18 12:10:51 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2014 2014-12-18 12:10:32 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 005/VII/2014 2014-12-18 12:09:02 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 004/PF/VII/2014 2014-12-18 12:05:45 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 003/VII/2014 2014-12-18 12:03:27 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie 2014-12-18 08:58:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie 2014-12-18 08:58:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sobieskiego 10A 2014-12-18 08:47:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14A 2014-12-18 08:41:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14A 2014-12-18 08:40:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14A 2014-12-18 08:40:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 14A 2014-12-18 08:40:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 2014-12-18 08:33:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 2014-12-18 08:33:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 2014-12-18 08:32:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 2014-12-18 08:32:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 2014-12-17 16:24:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok 2014-12-17 16:19:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok 2014-12-17 16:18:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok 2014-12-17 16:17:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2014-12-17 14:48:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna