Rejestr zmian
Dyżury radnych VII kadencji 2015-07-13 16:58:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-07-10 14:54:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-07-10 14:48:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku 2015-07-10 14:02:48 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-07-10 14:01:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 113/VII/2015 2015-07-10 13:49:29 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 111/VII/2015 2015-07-10 13:48:02 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 111/VII/2015 2015-07-10 13:46:17 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 105/VII/2015 2015-07-10 13:42:45 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2015r:1) Zadanie nr 1 – Oświetlenie drogowe w Kępie Oborskiej, etap I, 2) Zadanie nr 2 – Oświetlenie drogowe w Kępie Oborskiej, etap II,3) Zadanie nr 3 - Oświetl 2015-07-10 11:09:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów (2 wolne etaty) 2015-07-09 15:54:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów (2 wolne etaty) 2015-07-09 15:51:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-07-09 15:50:42 kompan@kompan.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2015-07-09 15:47:06 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2) 2015-07-09 14:26:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Apteki 2015-07-09 14:14:17 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku (etap I): Zadanie nr 1- droga gminna ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie Zadanie nr 2 - 2015-07-09 12:56:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykaz tablic informacyjnych 2015-07-09 08:23:38 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek - pełnomocnictwo 2015-07-09 08:18:07 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie dla męża zaufania 2015-07-09 08:14:57 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 2015-07-08 16:11:29 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 2015-07-08 16:08:42 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ośrodki zdrowia 2015-07-08 15:58:15 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ośrodki zdrowia 2015-07-08 15:54:05 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ośrodki zdrowia 2015-07-08 15:51:44 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie dla męża zaufania 2015-07-08 15:22:14 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2015-07-08 15:19:19 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek - pełnomocnictwo 2015-07-08 15:16:10 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja dot. formy składania wniosków 2015-07-08 15:11:41 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz czynności 2015-07-08 15:02:48 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna