Rejestr zmian
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2015-05-12 15:54:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 (2) 2015-05-12 15:35:04 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie 2015-05-12 15:17:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont Sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie 2015-05-12 13:47:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2015-05-11 17:19:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-05-11 17:14:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-05-09 00:44:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-05-09 00:13:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 072/VII/2015 2015-05-08 18:52:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2015 2015-05-08 18:50:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/VII/2015 2015-05-08 18:46:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/PF/VII/2015 2015-05-08 18:43:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 068/VII/2015 2015-05-08 18:41:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
43) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2015-05-08 18:29:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2015-05-08 18:16:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2015-05-08 18:14:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 074/PF/VII/2015 2015-05-08 12:52:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 075/VII/2015 2015-05-08 12:49:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 076/PF/VII/2015 2015-05-08 12:42:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego 2015-05-08 12:35:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-05-07 23:35:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-05-07 23:34:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 073/VII/2015 2015-05-07 23:29:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 2015-05-07 15:33:48 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego 2015-05-07 15:32:39 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego 2015-05-07 15:29:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego 2015-05-07 15:27:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi (umowa na zastępstwo) 2015-05-06 14:00:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi (umowa na zastępstwo) 2015-05-06 13:59:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-05-06 13:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna