Rejestr zmian
Zakup kamery cyfrowej Full HD wraz z osprzętem 2015-02-13 13:04:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów prezydenta RP 2015-02-13 12:39:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2015-02-13 09:29:13 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:51:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:51:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:47:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:45:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-02-12 22:44:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2015-02-12 13:08:22 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2015-02-12 13:07:51 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-02-12 12:58:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-02-12 12:57:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-02-12 12:55:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-11 16:23:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-11 16:22:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego 2015-02-11 16:15:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-11 16:10:10 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 018/PF/VII/2015 2015-02-11 16:05:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 017/VII/2015 2015-02-11 16:03:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2015-02-11 14:20:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 2015-02-11 09:18:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015 2015-02-11 09:16:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
V sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (25.02.2015) 2015-02-11 08:54:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
V sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (25.02.2015) 2015-02-11 08:53:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
IV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (14.01.2015) 2015-02-11 08:51:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-02-10 15:46:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-02-10 15:37:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-02-10 15:31:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2015 roku 2015-02-09 08:16:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2015 roku 2015-02-09 08:14:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna