Rejestr zmian
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2015-02-27 17:15:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2015-02-27 17:15:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2015-02-27 17:13:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2015-02-27 17:11:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2015-02-27 17:08:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2015-02-27 17:05:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2015-02-27 17:02:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2015-02-27 17:01:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2015-02-27 16:57:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-27 15:34:46 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-27 15:30:42 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-02-27 15:30:23 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2015-02-27 15:23:49 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2015-02-27 12:26:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2015-02-27 12:23:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku 2015-02-27 11:13:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2015-02-27 11:09:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2015-02-27 11:04:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2015-02-27 10:56:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2015-02-27 10:54:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2015-02-27 10:48:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2015-02-27 10:38:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2015-02-27 10:28:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2015-02-27 10:23:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 030VII/2015 2015-02-27 08:58:49 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Raport otwarcia gminy Konstancin-Jeziorna na kadencję 2010-2014 2015-02-27 08:10:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 4/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-02-26 17:17:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 1/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-02-26 17:15:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 3/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-02-26 17:15:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 029/VII/2015 2015-02-26 17:11:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna