Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-06 16:08:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-06 16:07:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa 2018-06-06 14:41:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-06-04 17:04:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-06-04 11:20:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-05-30 17:12:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/VII/2018 2018-05-30 17:03:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 17:01:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VII/2018 2018-05-30 17:01:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086a/VII/2018 2018-05-30 16:59:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VII/2018 2018-05-30 16:58:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 16:51:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 16:50:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 16:48:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 16:47:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 16:47:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-30 16:44:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa 2018-05-30 15:07:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086a/VII/2018 2018-05-29 15:53:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086a/VII/2018 2018-05-29 15:52:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086a/VII/2018 2018-05-29 15:52:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-29 13:13:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2018-05-29 13:05:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-05-29 13:03:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Planowania Przestrzennego 2018-05-29 13:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-29 12:14:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 2018-05-28 17:06:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 2018-05-28 17:05:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2018-05-28 17:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2018-05-28 16:58:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna