Rejestr zmian
Instruktor fitness w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 14:36:39 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Instruktor tańca towarzyskiego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 14:34:28 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie zadaszenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 43C 2015-10-05 14:34:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Instruktor tańca towarzyskiego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 14:32:43 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Instruktor tańca towarzyskiego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 14:30:37 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Instruktor tańca towarzyskiego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 14:30:31 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Instruktor tańca towarzyskiego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 14:28:01 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-10-05 14:09:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-10-05 14:08:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-10-05 14:03:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1 - dla działek o nr ew. 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 11:30:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 2015-10-05 11:20:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 2015-10-05 11:19:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 2015-10-05 11:17:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 2015-10-05 10:29:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 2015-10-05 10:27:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie 2015-10-05 10:18:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 10:03:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-10-05 09:44:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-10-02 17:10:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I 2015-10-02 14:38:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015”(4) 2015-10-02 14:22:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I 2015-10-02 14:20:21 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (3) 2015-10-02 10:50:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 162/VII/2015 2015-10-01 16:35:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap I - 5 zadań 2015-10-01 13:21:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap I - 5 zadań 2015-10-01 13:20:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 13/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2015-09-30 14:24:14 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 13/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2015-09-30 14:22:44 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 13/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2015-09-30 14:17:39 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna