Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-07 15:31:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-08-07 15:27:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-08-07 15:17:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 110/VII/2018 2018-08-07 14:07:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:32:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:20:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-08-06 14:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-08-06 14:13:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego 2018-08-03 14:22:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-03 09:13:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie 2018-08-03 08:57:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie drzew i krzewów 2018-08-02 15:54:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie drzew i krzewów 2018-08-02 15:53:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie drzew i krzewów 2018-08-02 15:51:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 109/VII/2018 2018-07-30 17:01:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-30 16:59:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 109/VII/2018 2018-07-30 16:59:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-30 16:58:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 109/VII/2018 2018-07-30 16:56:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-30 16:46:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-30 16:41:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:38:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-07-30 16:38:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:35:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:33:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-30 16:32:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-07-30 16:27:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia 2018-07-30 15:38:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia 2018-07-30 15:37:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-30 15:33:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna