Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-05-04 18:06:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-05-04 18:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-05-04 17:20:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-05-04 17:20:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-05-04 17:19:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu - Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030 2015-05-04 16:56:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu - Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030 2015-05-04 16:51:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-05-04 16:36:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczy 2015-05-04 14:47:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014 2015-04-30 18:16:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępcy Burmistrza 2015-04-30 17:03:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r. 2015-04-30 16:43:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r. 2015-04-30 16:42:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r. 2015-04-30 16:42:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 r. 2015-04-30 16:41:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2015 2015-04-30 16:32:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2015-04-30 16:23:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2015-04-30 16:23:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Jana Matejki w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Jana Sobieskiego 2015-04-30 10:04:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-04-30 10:01:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont Sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie 2015-04-30 09:29:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 2/BZK/2015 2015-04-29 17:08:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego 2015-04-29 10:00:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-04-28 17:46:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 067/VII/2015 2015-04-28 16:00:43 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2015-04-28 15:57:04 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2015-04-28 15:56:49 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 063/PF/VII/2015 2015-04-27 15:12:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 063/PF/VII/2015 2015-04-27 15:11:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 062/PF/VII/2015 2015-04-27 15:09:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna