Rejestr zmian
Zgłoszenie udziału w pracach obwodowej komisji ds. referendum 2015-08-31 16:30:28 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe komisje wyborcze 2015-08-31 16:29:41 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-08-31 16:25:08 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-08-31 16:24:04 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap I - 5 zadań 2015-08-31 13:16:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2015-08-28 16:14:27 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej sołectwa Parcela-Łyczyn 2015-08-28 15:11:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2) 2015-08-28 15:10:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku (etap I): Zadanie nr 1- droga gminna ul. Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie Zadanie nr 2 - 2015-08-28 15:08:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z m. Obory do komory zamknięć przy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie 2015-08-28 14:56:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku - etap II”: 5 zadań 2015-08-28 13:54:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku - etap III: Zadanie nr 1-remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Mirkowskiej, zadanie nr 2-przebudowa ulic 2015-08-28 09:32:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku - etap III: Zadanie nr 1-remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Mirkowskiej, zadanie nr 2-przebudowa ulic 2015-08-28 09:31:48 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-08-27 16:04:05 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-08-27 16:02:57 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy Komisji - dot. wyboru Dyrektora GOSiR 2015-08-27 15:57:26 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy Komisji - dot. wyboru Dyrektora GOSiR 2015-08-27 15:57:06 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy Komisji - dot. wyboru Dyrektora GOSiR 2015-08-27 15:56:11 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy Komisji - dot. wyboru Dyrektora GOSiR 2015-08-27 15:55:14 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:41:49 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:39:32 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:35:41 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:33:49 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:32:59 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:32:32 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:32:07 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:31:40 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-08-27 15:30:30 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie zadaszenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 43C 2015-08-27 15:25:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-08-26 16:06:47 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna