Rejestr zmian
Dyżury radnych VII kadencji 2015-09-01 12:04:48 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2015 r. 2015-09-01 11:05:11 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 141/PF/VII/2015 2015-09-01 10:56:42 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/PF/VII/2015 2015-09-01 10:52:17 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 138/PF/VII/2015 2015-09-01 10:49:55 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/PF/VII/2015 2015-09-01 10:46:24 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/PF/VII/2015 2015-09-01 10:45:12 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 108/PF/VII/2015 2015-09-01 10:40:46 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2015-08-31 23:30:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2015-08-31 23:29:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji do Spraw Referendum 2015-08-31 16:35:25 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Numery i granice obwodów do głosowania 2015-08-31 16:35:10 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie dla męża zaufania 2015-08-31 16:34:30 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykaz tablic informacyjnych 2015-08-31 16:34:01 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek - pełnomocnictwo 2015-08-31 16:33:35 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja dot. formy składania wniosków 2015-08-31 16:33:22 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz czynności 2015-08-31 16:33:09 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2015-08-31 16:32:57 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wniosek - pełnomocnictwo 2015-08-31 16:32:29 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja dot. formy składania wniosków 2015-08-31 16:32:02 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-08-31 16:31:35 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Kalendarz czynności 2015-08-31 16:31:07 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie udziału w pracach obwodowej komisji ds. referendum 2015-08-31 16:30:28 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe komisje wyborcze 2015-08-31 16:29:41 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-08-31 16:25:08 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-08-31 16:24:04 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap I - 5 zadań 2015-08-31 13:16:17 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2015-08-28 16:14:27 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej sołectwa Parcela-Łyczyn 2015-08-28 15:11:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2) 2015-08-28 15:10:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna