Rejestr zmian
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-11-12 17:58:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-11-12 15:57:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-11-12 15:52:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-11-12 15:47:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-11-12 15:47:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015, nr sprawy: ZP.271.63.2015 2015-11-12 14:42:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015, nr sprawy: ZP.271.63.2015 2015-11-12 14:37:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-09 17:05:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:14:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:03:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:03:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:02:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:42:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:41:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:39:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:38:18 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:36:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-06 15:48:26 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-06 15:47:08 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VII/2015 2015-11-06 15:32:39 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:32:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:32:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VII/2015 2015-11-06 15:31:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VII/2015 2015-11-06 15:31:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:26:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:26:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna