Rejestr zmian
Specjalista ds. windykacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej - kopia 2015-11-20 15:58:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa, przebudowa, remont oraz częściowa rozbiórka budynku usługowo-mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Moniuszki 22 B 2015-11-19 15:36:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-11-19 09:00:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-11-19 09:00:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2015-11-18 23:04:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2015-11-18 20:49:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2015-11-18 20:38:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 2015-11-18 09:08:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 2015-11-18 08:52:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 183/VII/2015 2015-11-17 16:29:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2017 2015-11-16 16:49:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I 2015-11-16 15:19:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-16 14:47:18 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I 2015-11-16 14:18:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 182/VII/2015 2015-11-13 15:31:50 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 182/VII/2015 2015-11-13 15:31:21 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 13:15:54 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 2015-11-13 13:15:29 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:57:58 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 2015-11-13 12:53:59 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:50:24 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:49:47 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:48:28 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:48:07 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:46:50 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:44:19 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-11-13 12:40:42 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Budżet 2015 2015-11-13 11:15:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-13 09:59:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-11-12 17:58:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna