Rejestr zmian
Sesja nr 14 2015-11-26 09:14:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (30.11.2015) 2015-11-25 16:04:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (30.11.2015) 2015-11-25 16:03:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku 2015-11-25 14:32:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2016 2015-11-25 14:28:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2015 - etap I 2015-11-25 11:08:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku - etap III: Zadanie nr 1-remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Mirkowskiej, zadanie nr 2-przebudowa ulic 2015-11-25 11:06:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w ulicy Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie 2015-11-25 11:02:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015”(4) 2015-11-25 11:00:39 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015, nr sprawy: ZP.271.63.2015 2015-11-25 10:57:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 186/VII/2015 2015-11-25 10:32:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/VII/2015 2015-11-25 10:29:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VII/2015 2015-11-25 10:27:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:45:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:45:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:44:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:40:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:34:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:22:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:21:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:12:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-24 16:09:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Specjalista ds. windykacji w Dziale Rozliczeń Czynszu i Windykacji Zakładu Gospodarki Komunalnej 2015-11-20 17:09:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Specjalista ds. windykacji w Dziale Rozliczeń Czynszu i Windykacji Zakładu Gospodarki Komunalnej 2015-11-20 17:08:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2015-11-20 16:45:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2015-11-20 16:44:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-20 16:11:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Monter, konserwator zewnętrznej sieci wod.-kan. w ZGK 2015-11-20 16:06:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Specjalista ds. windykacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 2015-11-20 16:00:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Specjalista ds. windykacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 2015-11-20 16:00:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna