Rejestr zmian
Zarządzenie nr 194/VII/2015 2015-12-11 10:35:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 194/VII/2015 2015-12-11 10:34:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 193/VII/2015 2015-12-11 10:24:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 192/VII/2015 2015-12-11 10:20:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2015-12-10 20:09:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Robotnik gospodarczy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2015-12-10 20:06:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach: Słomczyn, Cieciszew, Piaski, Kawęczyn, Turowice i Dębówka 2015-12-10 11:41:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2016 2015-12-09 15:40:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kontrola realizacji zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2015-12-08 10:03:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 13 2015-12-08 08:53:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 16 2015-12-08 08:41:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 14 2015-12-08 08:40:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 14 2015-12-08 08:39:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 12 2015-12-07 16:28:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 11 2015-12-07 16:27:05 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 10 2015-12-07 16:08:52 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 09 2015-12-07 16:05:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 09 2015-12-07 16:01:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku 2015-12-07 12:23:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 2015-12-04 21:06:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-12-04 21:06:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 2015-12-04 21:05:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-12-04 21:04:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020 2015-12-04 21:03:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-12-04 20:58:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok 2015-12-04 20:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - grudzień 2015 2015-12-04 20:41:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-04 16:49:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-04 16:46:48 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2017 2015-12-04 11:02:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna