Rejestr zmian
Zarządzenie nr 195/VII/2015 2015-12-22 14:09:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 201/VII/2015 2015-12-21 17:10:23 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018 2015-12-21 15:16:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2016 roku 2015-12-21 14:36:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2015-12-21 13:10:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2015-12-21 11:55:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2015-12-21 11:49:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach: Słomczyn, Cieciszew, Piaski, Kawęczyn, Turowice i Dębówka 2015-12-18 12:52:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I 2015-12-17 15:03:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I 2015-12-17 15:02:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-17 08:57:26 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-17 08:56:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-17 08:53:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 200/VII/2015 2015-12-16 10:55:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 199/VII/2015 2015-12-16 10:53:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 198/VII/2015 2015-12-16 10:51:59 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 197/VII/2015 2015-12-16 10:50:08 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05 2015-12-14 12:57:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie. 2015-12-14 12:49:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-14 12:33:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-14 12:23:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-14 12:20:35 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015, nr sprawy: ZP.271.63.2015 2015-12-14 10:08:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015, nr sprawy: ZP.271.63.2015 2015-12-14 10:06:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2015-12-11 15:53:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2015-12-11 15:48:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2016 roku 2015-12-11 15:23:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2016 roku 2015-12-11 15:16:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2016 roku 2015-12-11 14:39:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 195/VII/2015 2015-12-11 10:41:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna