Rejestr zmian
Dyżury radnych VII kadencji 2016-01-14 09:20:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2016-01-14 09:14:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2016-01-14 09:14:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2016-01-14 09:13:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-14 09:03:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-14 08:59:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-14 08:57:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016 2016-01-14 08:54:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 005/VII/2016 2016-01-14 08:33:07 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 004/VII/2016 2016-01-14 08:29:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 003/VII/2016 2016-01-14 08:27:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 002/VII/2016 2016-01-14 08:26:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) 2016-01-13 12:01:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach: Słomczyn, Cieciszew, Piaski, Kawęczyn, Turowice i Dębówka 2016-01-13 11:55:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach: Słomczyn, Cieciszew, Piaski, Kawęczyn, Turowice i Dębówka 2016-01-13 11:53:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018 2016-01-13 11:47:22 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018 2016-01-13 11:45:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-01-13 11:43:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-13 09:27:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-13 09:06:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-13 08:59:23 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2016-01-12 13:34:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-01-12 12:56:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-01-12 10:50:37 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) 2016-01-11 13:59:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) 2016-01-11 13:58:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-01-11 13:49:37 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-01-11 13:49:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-01-11 13:47:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-01-11 13:47:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna