Rejestr zmian
Inspektor w Referacie Budżetowym 2016-01-20 13:42:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 007/VII/2016 2016-01-20 10:35:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 15 2016-01-19 11:50:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-01-19 11:24:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 006/VII/2016 2016-01-18 16:30:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-01-18 15:03:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-01-18 11:44:55 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-01-18 11:43:22 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kwalifikacja wojskowa 2016 2016-01-18 10:56:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kwalifikacja wojskowa 2016 2016-01-18 10:55:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2016-01-15 16:30:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2016-01-15 16:29:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2016-01-15 16:29:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2016-01-15 15:57:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-01-15 15:52:08 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (VII kadencja) 2016-01-14 16:19:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2016-01-14 15:44:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2016-01-14 15:37:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2016-01-14 15:30:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz sesji Rady Miejskiej 2016-01-14 11:41:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2016-01-14 11:40:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram spotkań burmistrza gminy z sołtysami 2016-01-14 11:37:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz sesji Rady Miejskiej 2016-01-14 11:26:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji stałych RM 2016-01-14 11:20:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji stałych RM 2016-01-14 11:18:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2016-01-14 11:16:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2016-01-14 11:08:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-01-14 09:25:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2016-01-14 09:25:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2016-01-14 09:21:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna