Rejestr zmian
Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 2015-08-13 15:11:35 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 2015-08-13 15:09:18 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (2) 2015-08-12 15:07:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie zadaszenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 43C 2015-08-12 10:48:11 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 2015-08-11 08:49:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
ZGK: Monter, konserwator zewnętrznej sieci wod.-kan. 2015-08-11 08:48:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-08-11 08:47:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów (2 wolne etaty) 2015-08-11 08:46:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe komisje wyborcze 2015-08-10 14:43:58 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe komisje wyborcze 2015-08-10 14:39:37 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwodowe komisje wyborcze 2015-08-10 14:38:51 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kołobrzeskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Przyrzecze 2015-08-10 14:37:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 131/PF/VII/2015 2015-08-10 14:36:13 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2015-08-10 12:20:10 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 129/PF/VII/2015 2015-08-07 15:19:53 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 128/PF/VII/2015 2015-08-07 15:16:48 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 124/PF/VII/2015 2015-08-07 15:14:00 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap I - 5 zadań 2015-08-07 12:39:11 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2831/2015 2015-08-06 17:18:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2832/2015 2015-08-06 17:17:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2831/2015 2015-08-06 17:15:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na przygotowanie tablicy informacyjnej wraz z montażem 2015-08-06 17:08:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na przygotowanie tablicy informacyjnej wraz z montażem 2015-08-06 17:08:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na przygotowanie tablicy informacyjnej wraz z montażem 2015-08-06 17:07:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie 2015-08-06 12:18:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2015 roku - etap II”: 5 zadań 2015-08-05 14:21:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 130/PF/VII/2015 2015-08-04 11:16:44 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy gminnego przedszkola "Leśna Chatka" na działce 49/1 z obrębu 03-11 2015-08-03 13:24:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy gminnego przedszkola "Leśna Chatka" na działce 49/1 z obrębu 03-11 2015-07-30 12:25:55 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2659/2015 2015-07-29 14:53:15 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna