Rejestr zmian
Zarządzenie nr 031/VII/2016 2016-03-01 16:20:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 030/VII/2016 2016-03-01 16:19:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 029/PF/VII/2016 2016-03-01 16:17:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 028/VII/2016 2016-03-01 16:15:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 027/PF/VII/2016 2016-03-01 16:11:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2016-03-01 15:57:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2016-03-01 15:47:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-03-01 15:43:52 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-03-01 15:43:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Borowina - Konstancin-Jeziorna 2016-03-01 13:34:12 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Strona główna 2016-03-01 08:20:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 i ściany małej Sali gimnastycznej ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna 2016-02-29 14:48:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-02-29 09:34:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-02-29 09:29:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw z budową rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie 2016-02-26 14:10:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Budżetowym 2016-02-26 12:52:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w OPS Konstancin-Jeziorna 2016-02-26 12:30:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w OPS Konstancin-Jeziorna 2016-02-26 12:28:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2016-02-25 13:54:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 026/VII/2016 2016-02-25 08:19:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2016-02-24 16:43:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku - etap I 2016-02-24 15:26:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego z elementami małej architektury 2016-02-24 14:18:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego z elementami małej architektury 2016-02-24 14:17:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą 2016-02-24 13:44:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-02-24 11:20:35 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą 2016-02-24 11:11:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2016-02-24 09:49:08 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o odwołaniu dyżuru radnej Izabeli Skoneckiej w marcu 2016-02-24 09:15:47 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 025/VII/2016 2016-02-24 08:45:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna