Rejestr zmian
Ogłoszenie o drugim przetargu na samochód specjalny pożarniczy 2015-09-03 08:17:56 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o drugim przetargu na samochód specjalny pożarniczy 2015-09-03 08:16:23 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap II - 2 zadania 2015-09-02 14:47:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap II - 2 zadania 2015-09-02 14:46:01 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap II - 2 zadania 2015-09-02 14:44:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015 (3) 2015-09-02 11:57:43 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:48:53 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:47:58 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:47:00 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:46:24 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:45:35 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:41:54 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2015-09-02 11:23:41 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2015r:1) Zadanie nr 1 – Oświetlenie drogowe w Kępie Oborskiej, etap I, 2) Zadanie nr 2 – Oświetlenie drogowe w Kępie Oborskiej, etap II,3) Zadanie nr 3 - Oświetl 2015-09-02 11:17:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 11/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-02 10:21:54 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości Nr 11/2015 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-02 10:06:35 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2015-09-01 14:36:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej sołectwa Parcela-Łyczyn 2015-09-01 14:33:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-09-01 13:41:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-09-01 12:07:52 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-09-01 12:06:52 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2015-09-01 12:04:48 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2015 r. 2015-09-01 11:05:11 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 141/PF/VII/2015 2015-09-01 10:56:42 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/PF/VII/2015 2015-09-01 10:52:17 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 138/PF/VII/2015 2015-09-01 10:49:55 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/PF/VII/2015 2015-09-01 10:46:24 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 137/PF/VII/2015 2015-09-01 10:45:12 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 108/PF/VII/2015 2015-09-01 10:40:46 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2015-08-31 23:30:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna