Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2015 2015-09-14 14:57:05 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 149/VII/2015 2015-09-14 14:30:48 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 148/VII/2015 2015-09-14 14:27:11 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015 (3) - 9 zadań 2015-09-11 12:47:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju w roku 2015 (3) - 9 zadań 2015-09-11 12:12:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2015-09-10 15:52:50 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie zadaszenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej 43C 2015-09-10 15:08:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VII/2015 2015-09-10 14:15:53 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/VII/2015 2015-09-10 14:10:05 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VII/2015 2015-09-10 14:07:32 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VII/2015 2015-09-10 14:06:56 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Interpelacje radnych - VII kadencja (2015-2016) 2015-09-08 16:55:40 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2015-09-08 13:48:28 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-09-08 12:42:21 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów 2015-09-08 12:41:05 pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VII/2015 2015-09-04 17:30:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 144/VII/2015 2015-09-04 17:30:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VII/2015 2015-09-04 17:27:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 142/VII/2015 2015-09-04 17:26:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pomoc materialna dla uczniów 2015-09-04 16:33:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dla mężów zaufania 2015-09-04 16:11:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015 2015-09-04 15:38:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2015r – II etap: 3 zadania 2015-09-04 15:10:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2015r – II etap: 3 zadania 2015-09-04 14:31:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy gminnego przedszkola "Leśna Chatka" na działce 49/1 z obrębu 03-11 2015-09-04 13:56:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy gminnego przedszkola "Leśna Chatka" na działce 49/1 z obrębu 03-11 2015-09-04 13:55:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap I - 5 zadań 2015-09-04 13:24:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - etap II - 2 zadania 2015-09-04 13:01:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (3) 2015-09-04 12:28:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kołobrzeskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Przyrzecze 2015-09-04 09:12:37 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna