Rejestr zmian
Budowa ulicy Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą 2016-03-22 10:56:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz 2016-03-22 10:09:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz 2016-03-22 10:06:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-03-22 08:44:35 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-03-22 08:42:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasiowej, ul. Czarnieckiego, ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2016-03-21 14:26:32 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku 2016-03-21 14:24:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie 2016-03-21 14:14:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie 2016-03-21 10:18:42 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie 2016-03-18 11:21:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie lub pozyskanie świadectwa dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Konstancin-Jeziorna 2016-03-18 10:13:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016 2016-03-18 08:22:50 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 16 2016-03-17 11:26:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ulicy Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą 2016-03-17 10:41:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2016-03-17 08:27:03 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca postepowania konkursowego na stanowisko Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w OPS Konstancin-Jeziorna 2016-03-17 08:24:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-03-16 15:34:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-03-16 15:30:44 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-03-16 15:28:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VII/2016 2016-03-16 15:19:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VII/2016 2016-03-16 15:19:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania 2016-03-16 14:40:12 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018 2016-03-16 12:41:46 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasiowej, ul. Czarnieckiego, ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2016-03-16 12:22:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016 2016-03-15 08:32:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016 2016-03-15 08:31:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016 2016-03-15 08:29:56 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 891/2016 2016-03-15 08:29:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą 2016-03-14 15:27:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą 2016-03-14 15:25:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna