Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-02-03 13:38:55 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-02-03 13:38:03 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-02-03 13:28:32 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 i ściany małej Sali gimnastycznej ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna 2016-02-03 11:28:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) 2016-02-02 16:37:57 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/VI/2016 2016-02-02 16:25:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 009/PF/VII/2016 2016-02-02 16:22:31 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 008/VII/2016 2016-02-02 16:20:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego z elementami małej architektury 2016-02-02 13:23:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw z budową rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie 2016-02-02 12:38:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2016 roku 2016-02-02 11:05:22 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania 2016-02-01 15:11:57 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2016-02-01 14:54:40 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania 2016-02-01 14:52:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2016-02-01 14:50:25 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2016-02-01 14:26:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2016-02-01 14:24:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-02-01 14:21:15 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 015/PF/VII/2016 2016-02-01 14:05:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 014/VII/2016 2016-02-01 14:04:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 013/VII/2016 2016-02-01 14:01:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 012/PF/VII/2016 2016-02-01 14:00:07 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 010/VII/2016 2016-02-01 13:58:16 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2016-02-01 13:08:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2016-02-01 11:39:48 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2016-02-01 11:36:24 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Referacie Budżetowym 2016-01-29 15:00:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Skład komisji Rady Miejskiej 2016-01-29 10:43:18 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Budżetowym 2016-01-29 09:21:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2016-01-29 09:15:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna