Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:32:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-05-18 17:23:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-18 17:21:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-18 17:20:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-18 17:08:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 17:05:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:58:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:54:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:51:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:50:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:50:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:41:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:36:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 16:29:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 14:50:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 14:47:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 14:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 14:34:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 14:32:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-18 14:03:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Kołobrzeskiej, Konopnickiej i Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-18 10:29:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dyżury radnych VII kadencji 2016-05-17 17:06:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-17 17:01:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-17 16:50:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-05-17 16:43:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-05-17 16:41:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - zastępca kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2016-05-17 16:34:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku OSP w Cieciszewie Gmina Konstancin-Jeziorna 2016-05-17 10:15:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 16:39:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku - etap I 2016-05-16 16:38:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna