Rejestr zmian
Zarządzenie nr 072/VII/2016 2016-05-07 10:59:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/VII/2016 2016-05-07 10:56:55 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 r. - etap I 2016-05-07 09:28:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2016 2016-05-06 11:51:35 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VII/2016 2016-05-06 11:49:42 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dla właścicieli prywatnych lasów 2016-05-06 10:07:28 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2016 roku 2016-05-06 08:58:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-05 12:31:55 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 058/PF/VII/2016 2016-05-05 10:35:10 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 058/PF/VII/2016 2016-05-05 10:34:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 1414/2016 2016-05-05 10:33:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Kołobrzeskiej, Konopnickiej i Kabackiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 15:14:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-04 13:08:01 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-04 13:05:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 12:59:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 12:58:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 12:57:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 12:54:49 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna. 2016-05-04 11:38:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna. 2016-05-04 11:36:53 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 11:34:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 11:32:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 11:30:38 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-04 09:21:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie. 2016-05-04 09:19:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2013 2016-04-29 18:02:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2015 r. 2016-04-29 18:02:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2015 r. 2016-04-29 18:01:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/VII/2016 2016-04-29 17:52:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 057/VII/2016 2016-04-29 17:51:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna