Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-10 13:36:14 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-09 15:28:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/PF/VII/2018 2018-05-09 15:00:35 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 074/VII/2018 2018-05-09 14:56:30 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-09 13:39:24 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-09 13:15:22 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-05-09 13:07:30 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-05-09 09:10:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2018 2018-05-08 15:02:07 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 073/VII/2018 2018-05-08 15:01:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2018 2018-05-08 14:57:41 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 2018-05-08 13:10:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 2018-05-08 13:10:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-08 13:05:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-08 08:10:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VII/2018 2018-05-07 16:12:09 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:45:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:32:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:31:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-07 13:54:58 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 43 2018-05-07 12:42:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 11:05:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I 2018-05-07 10:40:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-02 16:37:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:53:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:42:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:41:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:40:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:37:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1 2018-04-30 15:33:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna