Rejestr zmian
Przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności 2018-06-26 13:40:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności 2018-06-26 13:40:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska 2018-06-26 13:39:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przetwarzanie w związku z ustawą o dowodach osobistych 2018-06-26 13:39:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przetwarzanie w związku z ustawą o dowodach osobistych 2018-06-26 13:39:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska 2018-06-26 13:36:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 2018-06-26 13:31:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 2018-06-26 13:29:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 2018-06-26 13:29:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-06-26 13:29:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:28:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:26:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:26:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:26:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-06-26 13:25:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-06-26 13:25:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:24:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018-06-26 13:24:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:23:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:23:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:23:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:22:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:21:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:20:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:20:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:19:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:19:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 2018-06-26 13:17:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-06-26 13:15:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:13:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna