Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-09 17:05:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:14:46 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:03:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:03:49 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 10:02:45 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:42:21 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:41:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:39:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:38:18 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 położonych w mieście Konstancin-Jeziorna 2015-11-09 09:36:04 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-06 15:48:26 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2015-11-06 15:47:08 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VII/2015 2015-11-06 15:32:39 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:32:27 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:32:13 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VII/2015 2015-11-06 15:31:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VII/2015 2015-11-06 15:31:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:58 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:51 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:29 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 179/VII/2015 2015-11-06 15:28:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:26:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:26:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 180/VII/2015 2015-11-06 15:25:05 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VII/2015 2015-11-06 15:22:52 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 2015-11-06 15:13:02 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-06 14:19:30 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2015 2015-11-06 14:18:33 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (3) 2015-11-06 13:13:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku (3) 2015-11-06 13:11:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna