Rejestr zmian
XX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 2016-05-17 16:50:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-05-17 16:43:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-05-17 16:41:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - zastępca kierownika Wydziału Dróg Gminnych 2016-05-17 16:34:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa budynku OSP w Cieciszewie Gmina Konstancin-Jeziorna 2016-05-17 10:15:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont bieżący w Zespole Szkół nr 3, ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 16:39:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku - etap I 2016-05-16 16:38:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa placu zabaw z budową rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Koziej w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 16:38:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Zakopane w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą 2016-05-16 16:37:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 16:35:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Borowina - Konstancin-Jeziorna 2016-05-16 16:34:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 16:33:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obsługa Prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2016-2018 2016-05-16 16:32:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018 2016-05-16 16:31:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wewnętrznej na osiedlu Grapa pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Kopernika w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 16:29:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-16 14:15:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-16 14:14:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-16 14:13:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Konstancina-Jeziorny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-16 14:09:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap 2016-05-16 13:45:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-05-13 17:19:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-05-13 17:00:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2016-05-13 16:51:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2016-05-13 15:25:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2016-05-13 15:25:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku 2016-05-13 12:43:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2016 roku 2016-05-13 12:41:34 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego z elementami małej architektury 2016-05-13 12:40:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 i ściany małej Sali gimnastycznej ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna 2016-05-13 12:38:46 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasiowej, ul. Czarnieckiego, ul. Potulickich w Konstancinie-Jeziornie 2016-05-13 12:27:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna