Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej 2016-07-14 08:41:11 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:37:09 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:36:37 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa — część północno-zachodnia. 2016-07-14 08:35:20 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-07-14 08:30:43 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Elektrycznej do Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie 2016-07-13 12:26:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 114/VII/2016 2016-07-12 15:11:54 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 103/VII/2016 2016-07-12 14:06:41 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-11 14:19:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-08 11:29:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna gm. Konstancin-Jeziorna 2016-07-08 11:29:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-06 14:39:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Bilanse za 2015 r. 2016-07-06 08:16:34 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 15:34:53 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 15:34:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 15:20:00 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 15:09:17 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 14:55:14 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 14:49:19 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 21 2016-07-05 14:41:42 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dla dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) — dziewczynki 13 letnie” 2016-07-05 14:22:40 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 14:22:07 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 14:19:34 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 14:15:28 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 14:04:59 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 14:03:06 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+” 2016-07-05 13:50:42 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej dla dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) — dziewczynki 13 letnie” 2016-07-05 13:21:36 gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Kontynuacja budowy budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ul. Kolejowej 2016-07-05 12:38:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 2016-07-04 14:58:28 ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna